Tekstil Firmaları

AnasayfaYazılarTekstil SektörüTekstil Firmaları

Tekstil Sektörü Nedir? Tekstil Firması Ne Yapar?

 

Tekstil  sektörü, iplik ve elyafı kullanım eşyasına dönüştüren işlemleri kapsamaktadır. Bu işlemlere göre; elyafın hazırlanması, dokuma, iplik, örme, boyama, kesim, dikim gibi üretim aşamalarını içerir. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biridir. Gıda sanayisinden sonra %27'lik payla ikinci sırada yer alır.

Tekstil sektörü alt dalları elyafın işlenmesi, iplik dokuma, örme alanı, boya-terbiye sektörleri olarak ayrılırlar. Tekstil sektörü içinde yer alan tekstil alt sektörleri, giyim sektörüne kıyasla daha çok sermayeye ihtiyaç duyarlar. Boya-terbiye alt sektörü, tekstil sektörü atık ve enerji maliyetleri bakımından hem bilgi hem de maliyet olarak diğer alt sektörlerden farklılık gösterir. Alt sektörler birbirini yoğun bir şekilde etkilemektedir.

Türkiye’de Tekstilin Gelişimi Yeri ve Önemi

 

Türkiye’ de tekstil sanayisi, Osmanlı İmparatorluğunun sonuna doğru Bakırköy Pamuklu Fabrikası kuruluşuyla endüstri halini almıştır. Sümerbank’ın kuruluşu ile hızla gelişmiştir. Tekstil sektörü ülkemizde sadece iç piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermez. İhracat alanında da yoğun faaliyetler gösterir. Ülkemizde tekstil ürünlerinin kalitesi yüksek, üretim maliyetleri ise düşük olduğundan dolayı uluslararası rekabet gücü yüksektir.

 

Tekstil Fabrikası En Çok Hangi Şehirlerde Bulunur? Türkiye’de Kaç Tekstil Fabrikası Var?

Keçe, halı ve kilim gibi el emeğinin sanat haline getirilişi, bizlere köklü bir gelenek sunmuştur. Günümüzde tekstil sektörü özellikle Bursa, İstanbul ve Adana’ da konumlanmıştır.  İstanbul Sanayi Odası son verilerine göre; 500 büyük sanayii kuruluşundan 46’ sı tekstil sektörüdür. 1980’ den sonra değişen ekonomi, ihracat alanındaki çalışmaları da arttırmıştır.

Ülkemizde yaşanan ihracat gelişimini, şu sebeplerle birlikte açıklayabiliriz;

  •   Pamuk üretimi başarılı bir şekilde değerlendirilmiştir,
  • Kurulan pamuk ipliği fabrikaları sektöre üstünlük kazandırmıştır,
  • Tekstil sektöründe çalışacak kalifiyeli elemanlar yetiştirilmiştir.
  • Sermayeye çok fazla ihtiyaç yoktur,
  • Ülkemiz, coğrafi bakımdan piyasaların geneline yakındır,
  • Avrupa Birliği (AB) ile kurulan güçlü ticari ilişkiler ihracatın önünü açmıştır.

 

Türkiye’de Tekstil Sektörü 2021

2021 yılında 11,7 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi. Tekstil sektörü 2021’ in sadece ilk yarısında  6,2 milyar dolar ihracat değerine ulaştı. 2021 yılının sonuna kadar hedefin gerçekleşeceği ön görülmektedir. 2020 yılına kıyasla, ilk yarım dönemlik süreçte tekstil ihracatı yüzde 50 arttı.


Powered by WISECP
Top