İş Sağlığı Ve Güvenliği

AnasayfaYazılarİş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Henüz içerik eklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

İş Güvenliği

İş güvenliği çalışanın mesai saatleri içerisinde çalışırken ya da çalıştığı ortamda başına herhangi bir kaza, hastalık vs. gelmemesi için alınan önlemlerdir. Alınan önlemler uzman kişiler tarafından yapılmaktadır ve aslında işletmenin çıkarları da gözetilmekte oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta ne işverenin ne de çalışanın etkilenmemesi için çalışmalar sağlanmaktadır. Bu sayede işyerinin bütçesinin korunmasına ve meslek hastalıklarının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin uygulandığı alanlar böylece uzmanlarca işyerinin tehlike düzeyine göre denetlemeye girmektedir. Denetlemeler az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak kategorize edilmektedir. Az tehlikeli olan işletmeler üç ayda bir, tehlikeli olan işletmeler iki ayda bir ve çok tehlikeli olan işletmeler ise ayda bir denetlenmektedir. Denetlemelerin yapılma amacı aslında yapılabilecek düzenlemelerin kontrol edilmesi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden beklentilerinin karşılanmasıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi için işveren, çalışan ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanının birlikte tüm detayları konuşarak, eksiklikleri tamamlayarak yola devam etmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Yapar ve Çalışma Alanları Nelerdir?

İş güvenliği konusu öyle basite indirgenebilecek bir durum değildir ve konuya ilişkin çok hassas davranılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konusu bu yüzden uzmanlar tarafından değerlendirmeli ve kontrolü sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği, örneğin; patlama, yangın, makine arızaları, elektrik kaçakları gibi işyerinde oluşabilecek ve işyerini de her anlamda olumsuz etkileyebilecek konuları en aza indirmek, ruhen ve bedenen sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edebilmesini sağlamak başlıca görevleridir. Bu konuda çoğu insan iş güvenliğinin sorumluluk alanını yalnızca uzmanların kontrol edebileceği bir sistem olarak görse de aslında bu iş tam anlamıyla bir ekip işidir ve herkesin; işverenin, çalışanın ve uzmanın ekip olarak çalışmasıyla gerçekleştirilmelidir. Ayrıca iş sağlığı ve uzmanlarının çalışma alanlarının kısıtlı olarak düşünülmemesi lazım. Mesela evinizde çalıştırdığınız bir bebek bakıcısının çalıştığı alan içerisinde ki bu genellikle ev olmaktadır. Çalıştığı ortamda da gerek kendisinin gerek somutlaştırmak gerekirse çalıştığı iş olan bebeğin de bedensel ve ruhsal dinamiği ayakta tutulmalıdır.


Powered by WISECP
Top